Rantakala 2020

RANTAKALA PUHOKSEN NAVETALLA 
ke 26.8. 

Sää suosi rantakala päiväämme ja saimme mukavan alkusyksyn yhteisen tapaamisen lohisopan, kahvin, musiikin ja yhdessäolon merkeissä. Tapahtumaamme osallistui runsas satakunta ihmistä.  Pykäläisen Topi käytti puheenvuoron piirin puheenjohtajana ja EKL:n hallituksen jäsenenä. Topi kävi kattavasti läpi mitä kaikkea on jouduttu koronan takia perumaan, niin piirin kuin liitonkin tapahtumia ja selvitti mitä kaikkea on tulossa. Jäsenhankinnan tärkeyttä Topi painotti nyt ” Eläköön elämä”- kampanjan aikana ja myös jatkuvana toimintana.

Kiteen eläkkeensaajien jäsen Esa Lahtela on myös Kiteen kaupungin hallituksen puheenjohtaja ja Esa kävi puheenvuorossaan läpi kaupungin talouden kehittymistä ja sen kuntoon laittamista. Esa nosti vahvasti esille työllisyyden merkityksen sekä uusien työpaikkojen luomisen tärkeyden. Hän toi esille Puhoksen teollisuusalueen uudelleen elvyttämisen eteen tehtävän työn, kertoen Kiteen sahan toiminnan loppumisesta ja yrityksistä löytää uusia toimijoita elvyttämään koko aluetta.

Kiteen Eläkkeensaajat kiittää kaikkia osallistujia ja maittavan lohisopan keittäjiä!