Vanhusneuvosto

Kuntalain 27 §:n mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. 

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston tehtäväkenttä ulottuu kaikkiin niihin tehtäviin, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön elinolosuhteiden ja palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston tehtäviin voi sisältyä muun muassa aloitteiden, kannanottojen ja lausuntojen tekeminen. Vaikuttamistehtävän hoitaminen edellyttää, että vanhusneuvosto saa hyvissä ajoin tiedot ajankohtaisista hankkeista ja myös sen oma-aloitteinen rooli on tärkeä.

Kiteen Eläkkeensaajien edustajana vanhusneuvostossa toimii

Liisa Pirhonen 050 5359743               Iliisa.pirhonen@gmail.com

Hänen varajäsenenään

Taisto Hakkarainen 050 3473421      taisto1945@gmail.com


Tästä pääset Kiteen sivuille katsomaan vanhusneuvoston toimintaan liittyvät pöytäkirjat

Kuvasta pääset lukemaan oppaan.

Opas sisältää hyvää tietoa vanhusneuvostoista. Avaa opas kuvasta ja tutustu!